aluvea aluvea  
Aluvea, verbreed, je wereld!Activiteiten
Lidmaatschap
Activiteiten overzicht
blanc

Gedragscode

Wij gaan er van uit dat alle leden respectvol met elkaar omgaan en dat elkaars grenzen worden gerespecteerd. Dus "nee is nee"!!! Bovendien...

  • ...heeft een ieder het recht om in een goede sfeer aan activiteiten deel te nemen. De goede sfeer binnen Aluvea is ook JOUW verantwoordelijkheid! Dus bij ongepast gedrag spreek je de betreffende persoon hierop aan. Helpt dit niet, neem dan contact op met het bestuur.
  • ...ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie zoals mailadressen en telefoonnummers. Het is niet de bedoeling dat je deze nummers zomaar gaat bellen, deze zijn om je aan of af te melden voor de betreffende activiteiten. Ook het doorgeven van telefoonnummers en/of adressen van andere leden wordt niet op prijs gesteld. Dit mag niet zonder toestemming van de betreffende persoon!
  • ...is Aluvea een activiteiten club voor singles en géén dating club. Leden zoeken elkaar op om gezamenlijk activiteiten te ondernemen als vriendenclub. Kom je TOEVALLIG iemand tegen waar het goed mee klikt, dan is dat meegenomen. Maar leden bellen om afspraakjes te maken, zoals bij een date, wordt niet op prijs gesteld, mits het lid dit zelf heeft aangegeven!
  • ...heeft iedereen binnen Aluvea een "rugzak vol met verleden". Lid worden van Aluvea is voor velen een hele stap in een nieuwe toekomst. Problemen kennen we allemaal, maar zorg dat de activiteiten geen "therapiesessies" worden. Het is niet prettig om bij een eerste ontmoeting van een nieuw lid meteen een heel verleden vol met problemen aan te moeten horen.
  • ...als je je aanmeldt voor een activiteit en je kunt om wat voor reden dan ook niet komen, laat dit dan even weten aan de organisator. Dan weet de organisator op hoeveel mensen hij kan rekenen. Zijn er bovendien kosten gemaakt voor deze activiteit, dan ben je daar altijd op aan te spreken. Aanmelden is betalen!
  • ...wanneer iemands gezondheid aanleiding kan geven tot het lopen van bepaalde risico's, kan de organisator van een activiteit, in het belang van de betreffende persoon én van de overige deelnemers, beslissen om deze persoon niet te laten deelnemen aan de betreffende activiteit. Als een en ander problemen oplevert dan a.u.b. altijd contact opnemen met het bestuur.

Als aanvulling op deze gedragscode kent Aluvea een huishoudelijk regelement.

Tenslotte mag het duidelijk zijn dat je door het bestuur en door mededeelnemers altijd bent aan te spreken op je omgang met anderen binnen Aluvea.

Naar boven